NAŠÍ SPECIALITOU JE KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

ZKUŠENOST A VÁŠEŇ

Díky spolupráci mezinárodní skupiny specialistů v tomto odvětví, analytikům trhu, zkušeným vyjednávačům, expertům na výživu, šéfkuchařům, dietologům, ale i mnoha jiným profesionálům
jako konzultantům marketingu a prodeje poskytujeme služby na vysoké úrovni.

DYNAMICKÝ ROZVOJ

Jsme oceňováni za rychlost, efektivitu komplexnost, i za stále se rozšiřující nabídku produktů, jakož i služeb dodávaných na nejvyšší úrovni. Jsme firmou často vyznamenávanou za dynamický rozvoj na evropském trhu.

ÚČINNOST A FLEXIBILITA

Specializovaná úroveň služeb v každé fázi spolupráce s našimi zákazníky je mottem SCM. Pracujeme rychle, pružně a přizpůsobujeme moderní řešení individuálním potřebám našich klientů.

NAŠÍ SPECIALITOU JE DOPLŇKOVOST

Naše komplexní služby spojují v sobě všechno, co očekávají a potřebují nejnáročnější zákazníci. Nabízíme komplexní, spolehlivá a rychlá logistická řešení panevropského dosahu. Specializujeme
se na zavádění systémů standardizace jakosti a bezpečnosti potravin. Vlastní inovační centrum
nám umožňuje vytvářet a implementovat nové produkty. Průběžně analyzujeme nejčerstvější trendy
na trhu. To vše díky mezinárodnímu okruhu profesionálů, kteří tvoří dobrý a spolehlivý kolektiv připravený na všechna speciální přání.

O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

FS EXPERTŮ

TRHŮ

OPERATIVNÍCH CENTER

LET ČINNOSTI